Giới Thiệu

Công ngh nước không dng dòng chy (Hot tapping )là gì?

Công ngh nước không dng dòng chy (Hot tapping) là phương pháp kết ni các đường ng hoc bình chu áp lc hin có mà không dng cp nước, quá trình này không cn làm gián đon hoc làm rng cht lng nước trong đường ng hoc bình cha hin có, do đó khoan đường ng mà không nh hưởng đến sn xut ca nhà máy.


Lợi ích của công nghệ nước không dừng (The Benefits of Hot Tapping Pipelines)

1. Ống phân phối nước chính và ống nhánh thi công không ảnh hưởng đến dòng chảy .
2.Rút ngắn thời gian xây dựng.
3.Tiết kiệm và giảm chi phí xây dựng.
4. Giảm tỷ lệ rò rỉ nước và tăng lợi nhuận.
5.  Không có nguy cơ ố nước rỉ sét sau khi thi công.
6. Không ảnh hưởng đến vận hành của nhà máy .
7. Dòng chảy có áp suất có thể thi công.Hsiang Tai Water Electricity Co.,Ltd Business item Water Pipe Engineering

 
 
0